EU-ekspert: Det kan tage flere år at gøre trafikovervågning lovligt

Ekspert oplevelse det 67942

Det er fuldt ud lovligt efter den kommunale fuldmagt, hvis et flertal i Aalborg Byråd beslutter at dække et driftsunderskud i Tivoli Karolinelund på anslået 1,7 millioner kroner inklusiv afskrivninger. Derfor er det alene et politisk spørgsmål, om Aalborg Kommune skal give tilskud eller ej. Det oplyser forvaltningsekspert Sten Bønsing, Aalborg Universitet, og svarer dermed på spørgsmålet fra Mariann Nørgaard V i fredagens avis, om det i det hele taget er lovligt for Aalborg Kommune at bruge skatteydernes penge til at dække tivoliets underskud på driften. Eneste begrænsning er, hvis det kommunale tilskud går til en privat ejet aktivitet, hvor et overskud går i private ejeres hænder.

Det er konkurrence-forvridende men det er en almindelig følgevirkning.

Et udbredt system til at overvåge trafikken er i strid med den aktuel lovgivning i EU. Sådan lød det i sidste måned fra Erhvervsstyrelsen. Systemet opsnapper den unikke MAC-adresse i bilisters telefoner for at lave statistik omkring antallet af bilister på vejene. Privacy-ekspert mener ikke, at loven bør ændres, og selv hvis den skal, kan det blive en langstrakt proces. Læs også: Udbredt system til trafikovervågning er ulovligt.

Privacy-ekspert: Direktiv er noget af det bedste EU-lovgivning vi har

Man seneste dage har erhvervsmedierne beskæftiget sig med BR15 og kravet til randzonetemperaturen i nye vinduer — eller hvordan det viser sig nu, manglen på samme. Energiministeriet har valgt at fjerne kravet til randzonetemperaturen helt og holdent fra det udkast, der lige moment er sendt til høring — angiveligt på foranledning af en henvendelse siden en markant vinduesproducent på det danske og europæiske marked. Det er bekymrende nok, at den frie konkurrence pr. denne sag er en politisk varm kartoffel, men hvordan stiller det forbrugerne, når de danske vinduesproducenter ikke mere skal håndhæve krav til randzonetemperaturen på vindueselementerne. Sløjfer man randzonekravet til vinduerne vil man opleve, at det vil være fuldt ud lovligt at fremstille vinduer med eksempelvis kold kant pr. ruderne, og dermed vil et ringere vindue stadig leve op til man lovmæssige referenceværdier på hele vindueskonstruktionen, siger Henrik Brinch.

181 182 183 184 185

Leave a Reply

Your email address will not be published.